Flexibiliteit


Veelzijdige medewerkers en wendbare organisaties


Functionele Flexibiliteit 

Als we het hebben over flexibiliteit van de werknemer hebben, bedoelen we eigenlijk functionele flexibiliteit. De mate waarin een werknemer breed inzetbaar is in een organisatie, omdat hij een brede set competenties heeft en daardoor meerdere taken en functies kan vervullen in een organisatie. Als medewerkers functioneel flexibel zijn zullen ze sneller aarden in nieuwe functies en beter omgaan met gevraagde verandering, waardoor de wendbaarheid van de organisatie toeneemt.

Inzicht in vaardigheden en competenties

Flexibiliteit gaat gepaard met inzicht in de competenties van werknemers. Ascenditur maakt een profielschets van uw medewerkers, die beduidend meer informatie geeft dan een CV. Hierdoor kun je een inschatting maken van de taken en functies die een werknemer kan uitvoeren,

Functieverbreding en competentietraining

Flexibiliteit van medewerkers kan vergroot worden door mensen actief kennis te laten maken met verschillende functies in een bedrijf. Als je in een bedrijf dominante competenties hebt, is competentietraining in groepsverband nuttig en efficiënt.


Interventies van Ascenditur zijn op maat. De interventies hiernaast zijn voorbeelden van veel uitgevoerde behandelingen 

Interventies Flexibiliteit op de werkvloer

 

Competentie profielschets

Middels een online test krijg je een beter beeld van je medewerker en zijn mogelijkheden. Verdeeld in persoonlijkheidskenmerken, skills, competenties, cultuurindicatoren, motivatoren en ondernemerschap.


Taakroulatie programma

Kennismaking met de functie van een collega of de werkzaamheden van een klant of leverancier vergroot de kennis en inzetbaarheid van je personeel. Bovendien groeit het draagvlak en begrip voor collega's en vragen van de klant.


Competentietraining

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in een bedrijf is kennis of een goed ontwikkelde competentie soms onontbeerlijk. Zo is voor onderwijzers in het basisonderwijs de competentie planmatig handelen steeds essentiëler in de omgang met de toenemende werkdruk.

 

Flexibele medewerkers? Ontwikkel medewerkerscompetenties!

Medewerkers die meerdere functies kunnen vervullen zijn goud waard.