Odoo afbeelding en tekstblok

Herstel traject UWV

Bij een herstel traject UWV is de afstand tot de arbeidsmarkt dermate groot dat het zwaartepunt van de re-integratie ligt op de persoonlijke inzetbaarheid. De aandachtsgebieden liggen met name bij:

  • fysieke gesteldheid

  • mentale gesteldheid

  • sociale invloeden

Hoewel het uiteindelijke doel ligt bij werkhervatting is de positie op de arbeidsmarkt nog niet het allerbelangrijkste. Een herstel traject staat dan ook onder regie van een inzetbaarheidsregisseur en niet van een re-integratiebegeleider. 


Demo logo

Re-integratie bij UWV volgens Ascenditur


Ascenditur hanteert voor alle inzetbaarheidsvraagstukken dezelfde werkwijze. Of het nou gaat om werkende, verzuimende of niet-werkende personen. De manier waarop we inzetbaarheid benaderen is steeds dezelfde: gespecialiseerde hulp en zorg integraal geregisseerd:

Klant centraal; de volledige re-integratie met de beste behandelaren en coaches onder één dak

Ascenditur kan klanten vanuit UWV begeleiden in herstel - werk fit  en naar werk trajecten. Deze verschillende trajecten kunnen binnen één plan van aanpak in elkaar overvloeien. Zo ervaart de klant een minimale aanwezigheid van verschillende trajecten en afdelingen. Bovendien kunnen verschillende onderdelen die normaal na elkaar georganiseerd worden gelijktijdig plaatsvinden, waardoor efficiëntie in tijd en middelen gerealiseerd kan worden.

Voor cliënt is er één regisseur die hem 'coacht' gedurende het gehele traject en ervoor zorgt dat de mogelijke verschillende behandelaren/ specialisten in elkaars verlengde en vanuit gecoördineerde doelstellingen hun taak binnen het traject uitvoeren. Op deze manier heeft de klant het comfort, gemak en vertrouwen dat één persoon hem begeleidt en dat hij door een team van specialisten de best mogelijke begeleiding krijgt op elk deelaspect. Zo kan de klant tijdens 'herstel' toch al aan de slag met arbeidsmarktperspectief en kan hij tijdens zijn 'naar werk' toch nog fysieke training of mentale coaching blijven krijgen.

klant centraal; elke klant een traject op maat

Ascenditur kent een specifieke aanpak per klant. Op maat en opgebouwd uit de specialistische behandelaren die de cliënt nodig heeft. De behandelaren van Ascenditur kunnen bogen op een jarenlange en brede ervaring, waardoor praktisch iedere doelgroep bij ons terecht kan.

Wat betreft de re-integratie trajecten werkt Ascenditur primair vanuit de disciplines:

  • Inzetbaarheidscoach

  • Job coach

  • Actieve revalidatie trainer/ fysiotherapeut

  • HR specialist

  • Vitaliteiscoach/ leefstijlcoach

Bij behoefte/ noodzaak kunnen andere disciplines worden ingeschakeld zoals een ergotherapeut, psycholoog, revalidatie-arts, jurist, financieel specialist. Feitelijk alles wat de cliënt voortgang kan bieden binnen de trajecten herstel - werkfit of naar werk.


De insteek van Ascenditur is om mensen een kwalitatief beter en efficiënter traject te bieden waarin zij een  persoonsgerichte aanpak kunnen ervaren