Inzetbaarheid interventies

overzicht van veelvoorkomende interventies om uw inzetbaarheid te versterken

Interventies versterken de inzetbaarheid

Vanuit een screening tijdens een intake brengen wij in beeld waar de persoonlijke aandachtsgebieden liggen. Hierdoor ontstaat een beeld op de vlakken fysiek - mentaal - sociaal - werkomgeving en functie.

De screening levert een overzicht op van persoonlijke aandachtsgebieden. Afhankelijk van ernst en behoefte overleggen klant en inzetbaarheidscoach over een mogelijke interventie. Hierbij wordt een interventie voorgesteld die aansluit bij de persoonlijke situatie, waarbij eventueel meerder behandelaren samenwerken (multidisciplinair).

Een interventie wordt altijd geregisseerd door de inzetbaarheidscoach. Hierdoor bieden we een goede afstemming en communicatie tussen klant en behandelaren.  

Een interventie wordt qua inhoud en intensiteit altijd afgestemd op de klant. We hebben de meestvoorkomende interventies voor u ingedeeld naar 3 categorieën.

Interventies in 3 categorieën  


    Vitaliteit interventies 

    Motivatie en energie om tot goede prestaties te komen

    Werkvermogen interventies 

    Fysiek en mentaal in staat om hoogwaardig te kunnen werken

    Employability interventies 

    De juiste vaardigheden en competenties om een functie te bekleden

Persoonlijke inzetbaarheid

Onze interventies zijn op maat om 100% aan te sluiten bij de persoonlijke behoefte