Coaching & Opleiding

Blijven leren om blijvend te presteren

Kennis en houding

Kennis en houding bepalen de mate waarin een medewerker optimaal inzetbaar blijft in een veranderende omgeving. Opleiding en Coaching zijn onmisbaar in een blijvend inzetbaarheid van uw medewerkers:

Opleiding - functionele kennis en vaardigheden

Om je huidige baan te kunnen blijven doen, is opleiding of bijscholing van tijd tot tijd nodig. Ascenditur verzorgt opleidingen die zich richten op bredere inzetbaarheid, behoud van kennis in de organisatie en digitalisering. Dit kan gericht zijn op functiegroepen als op individuele medewerkers.

Coaching - functioneren en houding

Naast kennis is houding een bepalende factor in veranderprocessen. individuele coaching kan gericht zijn op het functioneren en de werkprocessen van een medewerker, maar kan ook gericht zijn op hoe een medewerker omgaat verandering en hoe hij zelf regie kan nemen in zijn werk.


Interventies van Ascenditur zijn op maat. De interventies hiernaast zijn voorbeelden van veel uitgevoerde behandelingen 

Interventies opleiding en coaching


Kennis behoud

Kennisoverdracht binnen de organisatie is essentieel bij de uitstroom van oudere medewerkers. Kennisdocumentatie en actieve kennisoverdracht in de vorm van workshops en training.


Leiderschap en zelfregie

Verantwoordelijkheid voelen en verantwoording nemen binnen je baan. Door zelfregie verhoog je motivatie en betrokkenheid van je medewerkers.


Jobcoach - omgaan met verandering

Hoe ga je om met veranderingen in je werk? Individueel coachingstraject gericht op creatie draagvlak, angstreductie, ondersteuning, behoeften en kansen.


Verantwoordelijkheid nemen en zelforganisatie.

Training en coaching om met meer voldoening en minder afhankelijk te werken.