Mentale training en

belastbaarheid

Je kunt meer dan jezelf denkt!

Mentale training en belastbaarheid

Stress, faalangst, assertiviteit en weerbaarheid, iedereen heeft er weleens last van gehad. Op het moment dat een mentaal onbehagen een structureel karakter krijgt, heeft dit invloed op je functioneren en is het verstandig om er mee aan de slag te gaan.

Denken en doen: cognitieve gedragstherapie

De meeste mentale problemen hebben te maken met hoe je denkt en het gedrag dat daaruit voortkomt. Cognitieve gedragstherapie geeft inzicht in je gedachten en gedrag en hoe je dit kunt veranderen. Doelstelling is om ander gedrag te vertonen in specifieke situaties en om een andere manier van denken aan te leren. Ascenditur biedt individuele therapie in de vorm van coaching of probleemgerichte interventies.

Bewustzijn en ontspanning

Het verhogen van je bewustzijn in combinatie met de beïnvloedbaarheid van je eigen omgeving vormen vaak de basis voor de oplossing van mentale problemen. Interventies als Mindfulness en ontspanningsprogramma's bieden handvaten om meer grip te krijgen op je eigen problemen.

Interventies van Ascenditur zijn op maat. De interventies hiernaast zijn voorbeelden van veel uitgevoerde behandelingen 

Interventies mentale training en belastbaarheid

 

Stressregulering

Waar komt je stress vandaan en hoe ga je ermee om? Het succesvol afhandelen van stress-situaties en voorkomen dat stress structureel wordt. 


Sociale weerbaarheidstraining

Versterken van het zelfbeeld en je eigen kracht om minder angstgevoel te ervaren. Een combinatie van sociale vaardigheid, bewustwording en verbale kracht vergroten je eigenwaarden en zelfvertrouwen en helpen je om grenzen te trekken.


Bedrijfsmaatschappelijk werk

Een bedrijfsmaatschappelijk werker biedt een luisterend oor en kan medewerkers adviseren richting een oplossing. Medewerkers kunnen met deze vertrouwenspersoon werkgerelateerde of privé-problemen bespreken.

Aan stress is meer te doen dan je denkt.

Wij bieden tools om grip te krijgen op structurele spanning.