Werkvermogen meten

Het fysiek en mentale werkvermogen gemeten en uitgedrukt in cijfers. Dit helpt u te bepalen of u lichaam het werk aan kan.

 

De mate van werkvermogen

Duurzame inzetbaarheid is naast gedrevenheid en competenties ook afhankelijk van de mate waarin je in staat bent om werk uit te voeren. Dit is afhankelijk van je lichamelijke en mentale capaciteiten. Tevens kan de werkomgeving van invloed zijn op hoeveelheid arbeid die geleverd kan worden.

Werkvermogen vaststellen

Om te bepalen of een persoon in staat is om bepaald werk langdurig uit te voeren kan gedaan worden door het meten van werkvermogen. Bij Ascenditur bieden we analyses voor drie componenten van werkvermogen:

  • Fysieke werkvermogen

  • Mentaal werkvermogen

  • De werkomgeving


Interventies van Ascenditur zijn op maat. De interventies hiernaast zijn voorbeelden van veel uitgevoerde behandelingen 

Interventies Werkvermogen Meten

 

Meting fysieke belastbaarheid

Fysieke intake en rapportage door de (arbeids)fysiotherapeut: Geeft u een beeld van de mogelijkheid om te werken in verschillende houding, de mogelijkheid om bepaalde bewegingen uit te voeren en werking van verschillende lichaamsdelen.


Meting mentale belastbaarheid

Mentale intake en rapportage door arbeidspsycholoog. Geeft zicht in de mentale draagkracht van een persoon uitgedrukt in o.a. energie, veerkracht, controle en weerbaarheid.


Werkplekonderzoek

Op basis van een analyse van uw persoonlijke werkomgeving ontvangt u advies gerelateerd aan lichaamshouding, werkomgeving en invloedsfactoren op de werkplek. Dit doen we door observatie en interview.

Wij bieden een onderbouwde analyse van iemands werkvermogen.

Wat een medewerker wel en niet voor u betekenen.