Spoor 1 re-integratie

De eerste fase van re-integratie bij de werkgever is gericht op het zo snel mogelijk  vinden van passende arbeid, binnen de huidige functie of een andere functie bij de huidige werkgever.

Binnen spoor 1 moet duidelijk worden of een werknemer bij eigen werkgever kan terugkeren.

Om dit vast te stellen worden binnen spoor 1 de volgende mogelijkheden onderzocht:

  • Aanpassen werkplek of werktijden

  • Aanpassen functie

  • Gedeeltelijke werkhervatting

Als basis van het spoor 1 traject wordt een zo goed mogelijke vergelijking gemaakt tussen de arbeidsmogelijkheden bij de werkgever en de functionele mogelijkheden van een werknemer.

Tijdens het 1e spoor ontstaat vanuit tussentijdse evaluaties een helder beeld van de mogelijkheden bij de werkgever. Als er na 1 jaar (52e week) geen zicht is op re-integratie binnen spoor 1 dient een spoor 2 re-integratie opgestart te worden.

Spoor 1 en spoor 2 zijn verplichte onderdelen van de re-integratie en voor een werkgever belangrijk om aan de eisen vanuit wetgeving/ UWV te voldoen.

Odoo tekst en afbeelding blok
Demo logo

Re-integratie volgens Ascenditur 

Ascenditur verzorgt haar re-integratiediensten zoals alle inzetbaarheidstrajecten. Vanuit een uitgebreide 360° screening wordt de inzetbaarheid in kaart gebracht en wordt bekeken hoe deze versterkt kan worden. Dit gebeurt onder regie van een inzetbaarheidscoach, die (waar nodig) een multidisciplinaire interventie uitzet, volledig aansluitend op de persoonlijke situatie van de werknemer. 

Hierbij is het doel om een deelnemer opnieuw inzetbaar te krijgen op een duurzame en verantwoorde manier. Om hier voor te zorgen wordt gekeken naar:

  • De persoonlijk inzetbaarheid vanuit de elementen fysiek – mentaal – sociaal

  • Arbeidsmarktperspectief op basis van competenties en vaardigheden

  • Motivatie en ambitie van deelnemer

  • Economisch perspectief van deelnemer

De informatie vanuit de screening vormen samen met de informatie vanuit werkgever en bedrijfsarts de basis voor re-integratieplan

Binnen het re-integratie traject zijn er 2 onderdelen; inzetbaarheid versterken en begeleiding naar werk. 

Inzetbaarheid versterken: versterken van de persoonlijke inzetbaarheid en/ of het verminderen van hinder of belemmering

Begeleiding naar werk: begeleiden in zelfredzaamheid in het vinden van arbeid, met aandacht voor het zoekprofiel (wat wil je en wat past bij je?) en de economische situatie.

Re-integratie is een onderdeel van iemands (duurzame) inzetbaarheid. Re-integratie wordt als gevolg van regelgeving vaak in blokken verdeeld (preventie, verzuim, spoor 1, spoor 2 etc.), terwijl het eigenlijk één proces is. Bij Ascenditur bieden we integrale inzetbaarheidsdiensten, waarbij wij voortdurend met een medewerker in gesprek zijn over zijn inzetbaarheid en niet pas op het moment dat er sprake is van (langdurig) verzuim. 

Met de integrale Ascenditur aanpak beogen wij een effectieve en kostenbesparende aanpak die het verzuimpercentage verlaagt en re-integratie verkort