Re-integratie Spoor 2

Wanneer een werknemer langdurig ziek is en terugkeer binnen de eigen organisatie niet mogelijk blijkt, treedt re-integratie spoor 2 in werking. In dit scenario werken de werknemer en werkgever samen om een nieuwe kans te vinden bij een andere werkgever, als een soort 'carrière-herstart' buiten het oorspronkelijke bedrijf.

Odoo afbeelding en tekstblok

Gedurende het re-integratie traject kan blijken dat een werknemer niet binnen werkgever kan terugkeren. Dit kan naar aanleiding van een arbeidsdeskundig onderzoek. Als de kansen op re-integratie bij de huidige werkgever beperkt zijn, wordt vaak een spoor 2 traject opgestart.

In een spoor 2 traject wordt een werknemer begeleid bij het vinden van werk buiten de werkgever. Een nieuwe uitdaging die beter aansluit bij zijn mogelijkheden, waardoor hij toch langdurig inzetbaar kan blijven. 

Binnen het traject wordt medewerker voorbereid en begeleid naar een andere baan en wordt hij actief ondersteund in het versterken van zijn inzetbaarheid. Zo wordt de persoonlijke inzetbaarheid geoptimaliseerd om de stap naar een ander werkomgeving te kunnen maken.

Een spoor 2 traject kan maximaal tot 104 weken na de eerste verzuimdag voortduren. Mocht het niet lukken om een nieuwe baan te vinden dan wordt er voor een werknemer in week 91 een aanvraag WIA gedaan. Na een keuring kan het zijn dat een werknemer (deels) arbeidsongeschikt verklaard wordt.

 

Re-integratie bij Ascenditur

Ascenditur verzorgt haar re-integratiediensten zoals alle inzetbaarheidstrajecten. Vanuit een uitgebreide 360° screening wordt de inzetbaarheid in kaart gebracht en wordt bekeken hoe deze versterkt kan worden. Dit gebeurt onder regie van een inzetbaarheidscoach, die (waar nodig) een multidisciplinaire interventie uitzet, volledig aansluitend op de persoonlijke situatie van de werknemer. 

Hierbij is het doel om een deelnemer opnieuw inzetbaar te krijgen op een duurzame en verantwoorde manier. Om hier voor te zorgen wordt gekeken naar:

  • De persoonlijk inzetbaarheid vanuit de elementen fysiek – mentaal – sociaal

  • Arbeidsmarktperspectief op basis van competenties en vaardigheden

  • Motivatie en ambitie van deelnemer

  • Economisch perspectief van deelnemer

De informatie vanuit de screening vormen samen met de informatie vanuit werkgever en bedrijfsarts de basis voor re-integratieplan

Binnen het re-integratie traject zijn er 2 onderdelen; inzetbaarheid versterken en begeleiding naar werk. 

Inzetbaarheid versterken: versterken van de persoonlijke inzetbaarheid en/ of het verminderen van hinder of belemmering

Begeleiding naar werk: begeleiden in zelfredzaamheid in het vinden van arbeid, met aandacht voor het zoekprofiel (wat wil je en wat past bij je?) en de economische situatie.

Re-integratie is een onderdeel van iemands (duurzame) inzetbaarheid. Re-integratie wordt als gevolg van regelgeving vaak in blokken verdeeld (preventie, verzuim, spoor 1, spoor 2 etc.), terwijl het eigenlijk één proces is. Bij Ascenditur bieden we integrale inzetbaarheidsdiensten, waarbij wij voortdurend met een medewerker in gesprek zijn over zijn inzetbaarheid en niet pas op het moment dat er sprake is van (langdurig) verzuim. 

Meer weten over spoor 2 re-integratie?

Met de integrale Ascenditur aanpak beogen wij een effectieve en kostenbesparende aanpak die het verzuimpercentage verlaagt en re-integratie verkort