Odoo afbeelding en tekstblok

Verzuimmanagement

Een belangrijk onderdeel van het streven om medewerkers optimaal inzetbaar te houden is verzuim en de manier waarop je als werkgever met verzuim omgaat.


Altijd in gesprek over inzetbaarheid

Centraal in het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers staat de regelmatige dialoog over dit onderwerp. Vanuit deze gesprekken ontstaat vaak een signaal over mogelijk, aanstaand verzuim. Door op de juiste manier aandacht te besteden aan de persoonlijke inzetbaarheid van een medewerker en hoe een werknemer zich binnen een organisatie voelt en functioneert, kan een belangrijk deel van het langdurig verzuim voorkomen worden.

Op het moment dat verzuim ontstaat is het belangrijk om de dialoog, zo goed als mogelijk, voort te zetten. Het voeren van een inzetbaarheidsgesprek tijdens verzuim, gaat veel makkelijker als je dit gesprek ook al voerde voordat een medewerker in verzuim raakte.

Blijf in gesprek, tijdens werk én tijdens verzuim. 

Verzuim is te beïnvloeden door actief management!

Inzetbaarheidsbeleid bij verzuim

Ascenditur begeleidt organisaties integraal op het gebied van inzetbaarheid, waarbij het verkrijgen van inzicht middels periodieke gesprekken centraal staat. De inzetbaarheidscoach is het aanspreekpunt voor directie, leidinggevende en medewerkers om op een vertrouwelijke basis het gesprek te voeren ook in tijden van verzuim.

Op basis van een goed, inhoudelijk en vertrouwelijk gesprek wordt in de eerste fase van verzuim (week 1-4) een intensieve benadering voorgesteld. Dit is, samen met de preventieve aanpak, de basis voor een gemiddeld korter en minder frequente verzuim binnen uw organisatie.

Ten behoeve van de door Wet verbetering Poortwachter voorgeschreven re-integratie verplichting werkt Ascenditur samen met bedrijfsartsen, waarmee een basiscontract voor Arbozorg wordt afgesproken. Het is ook mogelijk om samen te werken met uw bestaande arbodienst

Verzuimmanagement bij Ascenditur

Wat mag u van ons verwachten:

Preventieve gesprekken


 

Interventies (ook preventief)


 

Verzuimbegeleiding   Begeleiding directie en HR