Arbodienstverlening

Vanuit de Arbowet en de uitwerking hiervan in het Arbo besluit zijn er voor organisaties een aantal bepalingen die de inzet van een Arbodienst wenselijk maakt. Veiligheid en gezondheid in werk staan centraal in de dienstverlening van de arbodienst.

Arbodienst via Ascenditur

Ascenditur is, zoals we het zelf noemen, een inzetbaarheidsdienst. Dat betekent dat we alle dienstverlening die met inzetbaarheid te maken heeft aanbieden. 

Wij staan werkgevers bij rondom de wetmatige verplichtingen van de Arbowet. Tegelijkertijd bieden we de kennis en aandacht om de inzetbaarheid binnen de organisatie zo goed mogelijk te organiseren. 

Om onze klanten volledig te ondersteunen, bieden wij álle diensten die bij de arbodienst behoren aan. Samen met de bedrijfsartsen van WVM Consult en andere Arbo kerndeskundigen ondersteunen we u bij de volgende diensten:


Welke diensten bieden we vanuit de arbodienst aan

  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

  • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

  • Begeleiding bij ziekteverzuim.

  • Oordeel en advies van de bedrijfsarts.

  • Advies over arbeidsomstandigheden.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen zo klein mogelijk te maken dien je als organisatie geregeld de risico’s in kaart te brengen.

Door middel van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden de risico’s niet alleen in kaart gebracht, maar ontvang je ook advies over maatregelen om risico's te verminderen of voorkomen.

Met behulp van een plan van aanpak ga je dan de belangrijkste risico’s aanpakken om de werkomgeving veilig en vrij van gezondheidsbelemmeringen te maken.

Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Periodiek dient de werkgever de werknemer de gelegenheid te bieden om een onderzoek te ondergaan gericht op verminderen of voorkomen van gezondheidsrisico’s die gerelateerd zijn aan de arbeid.

Dit betekent in praktijk dat de in een RI&E gesignaleerde risico’s verder worden onderzocht. Dit onderzoek (vaak ook aangeduid als PAGO) wordt in de praktijk vaak aangevuld met een onderzoek naar de algehele gezondheid van de medewerker en onderdelen die voor de werkgever van belang zijn. Een dergelijk uitgebreider onderzoek noemt men vaak een PMO, een Preventief Medisch Onderzoek.

Odoo + afbeelding en tekst

Begeleiding bij ziekteverzuim

Hiermee wordt bedoeld de begeleiding van de werkgever bij ziekteverzuim van werknemers. Dit bestaat uit verzuimmanagement, met name gericht op de goede organisatie van het proces en beïnvloeden van gedrag bij verzuim.  Aangevuld met casemanagement o.a. bestaande uit het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie en andere verplichtingen behorende bij de wet verbetering poortwachter, begeleiding van langdurige en complexe verzuimgevallen of adviseren over aanpassingen van de werksituatie.


Advies over arbeidsomstandigheden

De arbodienst kan werkgevers adviseren over de inrichting van de werkplek, de werktijden, de werkdruk, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en andere aspecten omtrent de arbeidsomstandigheden.

Oordeel en advies van de bedrijfsarts

Bij aanhoudend verzuim heeft de bedrijfsarts een belangrijke functie. De bedrijfsarts beoordeelt de arbeidsongeschiktheid en de mate ervan. Hierbij geeft hij ook een advies dat de werkgever en werknemer kunnen gebruiken ten behoeve van de re-integratie; het werkhervattingsadvies. 

De bedrijfsarts stelt na zes weken (soms eerder) een probleemanalyse op. Veelal ziet hij de werknemer bij lang verzuim periodiek om telkens nieuw advies uit te brengen. Rondom de 48e week wordt een lijst van mogelijkheden opgesteld in de vorm van een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Aan het einde van een verzuim (rond week 90) wordt een actueel oordeel opgesteld t.b.v. een aanvraag WIA of eerder als een medewerker ziek uit dienst gaat (bij een tijdelijk dienstverband).
Preventief medisch onderzoek

Verzuim en Arbo

Arbodienst bij Ascenditur

  Advies over arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid
  Oordeel en advies van de bedrijfsarts
  Begeleiding bij ziekteverzuim
  
RI&E en arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Neem contact op

Veelgestelde vragen over
Arbodienstverlening

Een arbodienst is essentieel voor het welzijn van werknemers en biedt tevens voordelen voor de hele organisatie. Ontdek de antwoorden op veelgestelde vragen over de rol en voordelen van een arbodienst:

Wat is een arbodienst?

Wat doet een arbodienst precies?

Hoe kan een arbodienst helpen bij ziekteverzuim?

Hoeveel kost een arbodienst?

Is een arbodienst verplicht?

Verder lezen?

Externe vertrouwenspersoon

Arbodienstverlening Heerlen

Bekijk hoe we onze arbodienstverlening in Heerlen aanbieden.

Lees meer
Externe vertrouwenspersoon

Arbodienstverlening Roermond

Bekijk hoe we onze arbodienstverlening in Roermond aanbieden.

Lees meer

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf je in voor de Inzetbaarheidsnieuwsbrief

En ontvang ieder kwartaal een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid!

Inschrijven Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding!
Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening.