Plaatsing, Begeleiding en Jobcoaching

Van plaatsing naar duurzame inzetbaarheid


Neem contact op

Van plaatsing naar duurzame inzetbaarheid

Als uw baan onverwacht en vrij abrupt stopt, kan het vinden van een nieuwe baan kan een uitdaging vormen. Om opnieuw en duurzaam inzetbaar te worden is het belangrijk om een baan te vinden die past bij het profiel van de medewerker. Vanuit het inzetbaarheidsprofiel kan een goede match gemaakt worden met vacatures of ervaringsplekken. Zo zorgen we voor een zo goed mogelijke aansluiting qua belasting, competenties, interesses, werkomgeving en inkomen. 

Een goede match is een eerste stap, maar vaak niet de enige om tot duurzame plaatsing te komen. Om tot bestendiging te komen is begeleiding van werknemer, maar ook werkgever van toegevoegde waarde. De ene persoon heeft meer en langer begeleiding nodig. Voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die al langere tijd niet gewerkt hebben kan jobcoaching een passende begeleiding vormen

Zo maken we het verschil bij Ascenditur 

Preventie als basis

 • Alle medewerkers zijn in gesprek over hun persoonlijke inzetbaarheid. Dit vormt de basis voor het vroegtijdig herkennen en signaleren van (proces)verzuim.

 • De organisatie faciliteert medewerkers (tijd en middelen) om duurzaam inzetbaar te blijven.

Reactief: tijdig de juiste acties

 • Bij (acuut) verzuim wordt op de eerste dag een screening gedaan ten aanzien van soort verzuim en verwachting. Waar nodig wordt meteen een interventie opgestart.

 • Geregeld persoonlijk contact (fysiek/telefonisch) tussen de verzuimende medewerker en de leidinggevende.

 • Binnen 4-6 weken (of eerder indien gewenst) vindt een gesprek plaats met de bedrijfsarts.

 • Bij complexe en langdurige casuïstiek wordt, waar nodig, een case manager ingeschakeld. Deze maakt een verdiepingsslag en begeleidt het traject intensief.

 • Re-integratie: vroegtijdig, creatief en weloverwogen

Bij Ascenditur

 • Eén aanspreekpunt voor de organisatie (relatiemanager/ casemanager)

 • Alle diensten vanuit één partij georganiseerd

 • Dienstverlening afgestemd op wensen en behoeften klant

 • Lokale organisatie, die bereikbaar is!

Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening. 

Ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen

Neem contact met ons op.