Met aandacht de juiste dingen doen

Als de inzetbaarheid van een persoon dermate belemmerd is dat hij voor langere tijd in verzuim raakt, ontstaat de wettelijke verplichting om een re-integratieproces op te starten. Vanuit inzetbaarheid oogpunt vallen onder re-integratie alle inspanningen die bijdragen aan het opnieuw inzetbaar worden van een persoon voor arbeid.

Traditioneel is er bij re-integratie vooral aandacht voor de arbeidsmarktpositie en de snelste weg naar nieuwe arbeid. Bij Ascenditur benaderen we re-integratie kijken we eerst naar de persoonlijke situatie; de fysieke gesteldheid, de mentale gesteldheid,  sociale omgeving en -invloeden en de financieel - economische situatie. Deze kunnen allemaal een bepalende rol spelen bij de re-integratie.

Er zijn verschillende situaties van waaruit een persoon start aan re-integratie. Dit kan vanuit een bestaand dienstverband bij een werkgever, of vanuit een uitkering bij het UWV.

Re-integratie bij Ascenditur voor werkenden en werkzoekenden 


Re-integratie bij werkgever

Als een werknemer langer dan 6 weken verzuimt is er sprake van langdurig verzuim. Het kan zijn dat een snelle terugkeer naar werk niet op korte termijn gaat gebeuren. De bedrijfsarts maakt dan een probleemanalyse die de basis vormt voor een plan van aanpak tot re-integratie.

Spoor 1 re-integratie

Bij spoor 1 re-integratie wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is om binnen de eigen functie of binnen een andere functie bij de huidige werkgever te re-integreren.

Verder lezen over Spoor 1 re-integratie via Ascenditur 

Spoor 2 re-integratie

Als de kansen op re-integratie bij de huidige werkgever beperkt zijn, wordt vaak een spoor 2 traject opgestart. Hierin wordt een werknemer begeleid bij het vinden van werk buiten de werkgever.

Verder lezen over Spoor 2 re-integratie via Ascenditur 

Re-integratie bij outplacement

Naast de trajecten vanuit de wet verbetering poortwachter kan er ook re-integratie plaatsvinden vanuit een outplacement traject. Bij een outplacement wordt een werknemer begeleid bij het verlaten van zijn werkgever.

Verder lezen over outplacement re-integratie via Ascenditur 

Re-integratie via het UWV

Als een persoon ziek is, terwijl hij vanuit het UWV een ww-uitkering ontvangt, komt hij in de ziektewet bij het UWV (ZW). Het UWV zal dan een verzekeringsarts inschakelen om te onderzoeken hoe deze persoon kan re-integreren.

Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt zal het UWV een traject adviseren om de inzetbaarheid voor arbeid te verbeteren. We onderscheiden de volgende UWV trajecten:

Modulaire dienstverlening UWV

Als betaalde arbeid (nog) geen reële optie is, kan een traject worden opgestart dat als doel heeft om actief deelnemer te worden in de maatschappij. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan een  participatie interventie  of een  bevorderen maatschappelijke deelname traject  ingezet worden.

Werkfit maken UWV

Een werkfit maken traject vanuit het UWV heeft als doel om een deelnemer zover te re-integreren dat hij kan werken. De klant werkt aan vaardigheden, competenties en inzicht om weer aan het werk te kunnen gaan.

Naar Werk UWV

Bij een naar werk traject staat de feitelijke werkhervatting centraal. Doel is dat de de deelnemer begeleid wordt naar een duurzame plaatsing. Na plaatsing krijgt deelnemer begeleiding en coaching.


Verder lezen over re-integratie via het UWV

Heeft u een medewerker die moet re-integreren?

Wij streven naar een snelle re-integratie die gepaard gaat met duurzame inzetbaarheid. Mail ons.

Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening. 

Re-integratie in Heerlen

Re-integratie in Heerlen

Bekijk hoe we onze re-integratiediensten in Heerlen aanbieden.

Lees meer

Re-integratie in Roermond

Re-integratie in Roermond

Bekijk hoe we onze re-integratiediensten in Roermond aanbieden.

Lees meer