Re-integratie

Als de inzetbaarheid van een persoon dermate belemmerd is dat hij voor langere tijd in verzuim raakt, ontstaat de wettelijke verplichting om een re-integratieproces op te starten. In de context van inzetbaarheid vallen onder re-integratie alle inspanningen die bijdragen aan het opnieuw inzetbaar worden van een persoon voor arbeid.

Traditioneel is er bij re-integratie vooral aandacht voor de arbeidsmarktpositie. Bij Ascenditur benaderen we re-integratie als een onderdeel van inzetbaarheid. Los van de arbeidsmarktpositie kijken we naar fysieke gesteldheid - mentale gesteldheid - sociale invloeden en de financieel/ economische situatie, die allemaal een aandachtsgebied kunnen vormen bij de re-integratie.

Om alle mogelijke inspanningen rondom inzetbaarheid te regisseren worden de re-integratie-inspanningen vaak gecoördineerd door een arts (bedrijfsarts of verzekeringsarts) in overleg met de werkgever of het UWV. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een re-integratie traject ingezet.

Zo maken we het verschil bij Ascenditur 

Re-integratie bij werkgever

Als een werknemer langer dan 6 weken verzuimt is er sprake van langdurig verzuim. Het kan zijn dat een snelle terugkeer naar werk niet op korte termijn gaat gebeuren. De bedrijfsarts maakt dan een probleemanalyse die de basis vormt voor een plan van aanpak tot re-integratie.

Spoor 1 re-integratie

Bij spoor 1 re-integratie wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is om binnen de eigen functie of binnen een andere functie bij de huidige werkgever te re-integreren.

Verder lezen over Spoor 1 re-integratie via Ascenditur

Spoor 2 re-integratie

Als de kansen op re-integratie bij de huidige werkgever beperkt zijn, wordt vaak een spoor 2 traject opgestart. Hierin wordt een werknemer begeleid bij het vinden van werk buiten de werkgever.

Verder lezen over Spoor 2 re-integratie via Ascenditur

Re-integratie bij outplacement

Naast de trajecten vanuit de wet verbetering poortwachter kan er ook re-integratie plaatsvinden vanuit een outplacement traject. Bij een outplacement wordt een werknemer begeleid bij het verlaten van zijn werkgever.

Verder lezen over outplacement re-integratie via Ascenditur

Re-integratie via het UWV

Als een persoon ziek is, terwijl hij vanuit het UWV een ww-uitkering ontvangt, komt hij in de ziektewet bij het UWV (ZW). Het UWV zal dan een verzekeringsarts inschakelen om te onderzoeken hoe deze persoon kan re-integreren.

Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt zal de arts een traject adviseren om de inzetbaarheid voor arbeid te verbeteren. In de basis kent het UWV de volgende trajecten:

Werkfit maken UWV

Een werkfit maken traject vanuit het UWV heeft als doel om een deelnemer zover te re-integreren dat hij kan werken. De klant werkt aan vaardigheden, competenties en inzicht om weer aan het werk te kunnen gaan.

Naar Werk UWV

Bij een naar werk traject staat de feitelijke werkhervatting centraal. Doel is dat de de deelnemer begeleid wordt naar een duurzame plaatsing. Na plaatsing krijgt deelnemer begeleiding en coaching.

Verder lezen over re-integratie via het UWV

Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening. 

Neem contact met ons op

Met de integrale Ascenditur aanpak beogen wij een effectieve en kostenbesparende aanpak die het verzuimpercentage verlaagt en re-integratie verkort