Re-integratie

Re-integratie Spoor 2: bij een nieuwe werkgever

Als een werknemer langdurig ziek is en niet kan terugkeren binnen zijn eigen organisatie, start re-integratie spoor 2. Hierbij zoeken werknemer en werkgever samen naar een nieuwe baan bij een andere werkgever.

Wanneer een re-integratie spoor 2 traject?

Op het moment dat een bedrijfsarts constateert dat re-integratie in de eigen functie niet mogelijk lijkt en de werkgever ook geen mogelijkheden ziet binnen de eigen organisatie wordt een arbeidsdeskundige gevraagd om een onderzoek te doen naar de arbeidsmogelijkheden van een werknemer. De arbeidsdeskundige brengt in kaart welke arbeidsmogelijkheden er zijn in de eigen functie en de huidige werkgever. Eén van de conclusies kan zijn dat hij adviseert om (ook) buiten de eigen organisatie te gaan zoeken naar mogelijkheden. Hij adviseert dan om een tweede spoor traject op te starten.

Hoewel vaak pas aan het einde van het eerste ziektejaar een spoor ingezet wordt, kan het ook eerder worden opgestart. Het is raadzaam om bij een eerdere vaststelling van minimale re-integratiekansen binnen de eigen organisatie het tweede spoor op te starten. Dit vergroot de kans om succesvol te re-integreren aanzienlijk.

Odoo • Tekst en afbeelding

 Doelstelling van spoor 2

Het tweede spoor traject heeft als doel om duurzaam te re-integreren in een betaalde baan buiten de eigen werkgever. Een redelijk helder doel, maar zeker geen eenvoudig doel. Er zijn namelijk een aantal hordes te nemen op de route. Dit zijn mogelijke subdoelstellingen binnen een spoor2 traject:

  • Acceptatie van verlies huidige werkomgeving en functie

  • Verkrijgen van financiële zekerheid

  • Zicht krijgen op de wat je wél kunt en ook nog wil

  • Het succesvol door een sollicitatieprocedure heen komen

  • Het verkrijgen van goede arbeidsvoorwaarden

  • Acclimatiseren en vasthouden van de nieuwe baan

Het is belangrijk om gedurende een spoor 2 traject bij al deze aspecten stil te staan. 


Hoe ziet een spoor 2 traject bij Ascenditur eruit?

Binnen het tweede spoor doorloopt de werknemer een traject waarbij aandacht is voor de verschillende doelstellingen. Hoe de aandacht over de verschillende onderdelen wordt verdeeld hangt af van de persoonlijke situatie. Een tweede spoor traject heeft bij Ascenditur de volgende opbouw:

1

Kennismaking en intake

Kennismaking waarbij zowel de persoonlijke situatie, het verloop van de re-integratie en de gedachte van de werknemer over de re-integratie in beeld worden gebracht. 

2

Opstellen re-integratieplan

Nadat de benodigde informatie is verzameld wordt een tweede spoor trajectplan opgesteld. In dit is de persoonlijke situatie beschreven en wordt een persoonsprofiel en een zoekprofiel opgesteld. Dit wordt aangevuld met een opsomming van de beoogde activiteiten gedurende het traject.

3

Begeleiding

Tijdens de begeleiding is er aandacht voor een aantal onderdelen die tezamen moeten leiden tot een nieuwe plek op de arbeidsmarkt

4

Acceptatie

Voor de werknemer is het verlaten van de ‘eigen’ organisatie vaak een hard gelag. Dit voelt vaak aan als een verlies en niet zelden is een werknemer hier nog niet aan toe. Het bespreken van het verlies (eventueel aangevuld met coaching) is een eerste belangrijke eerste stap naar nieuw werk.

5

Financiele scenario's

Vroeg in het traject is er aandacht voor de verschillende financiële scenario’s die een werknemer tegemoet treedt. Hierbij wordt gekeken naar het actuele inkomensverlies, berekening en waarschijnlijkheid van mogelijke uitkering, transitievergoeding, financiële behoefte en financieel perspectief op de arbeidsmarkt. Ervaring leert dat een uiteenzetting van de financiële scenario’s vaak (mede) richtinggevend is voor een werknemer.

6

Inzetbaarheidsprofiel

Gedurende het traject wordt het inzetbaarheidsprofiel van de werknemer steeds beter in kaart gebracht. Door goed te kijken naar waarden, wensen, behoeften, mogelijkheden, vaardigheden en kansen ontstaan een zo helder mogelijk beeld van realistische en passende mogelijkheden voor nieuwe arbeid. Dit is een uitbreiding op het eerder gestelde zoekprofiel.

7

Versterken inzetbaarheid

Ascenditur onderscheidt zich door begeleiding te combineren met behandeling. Op het moment dat er realistische mogelijkheden zijn om de belastbaarheid van werknemer te vergroten integreren we dit in het traject. De behandeling kan gericht zijn op persoonlijke, fysieke en mentale versterking.

8

Verwerven nieuwe positie

Als er voldoende mogelijkheden tot arbeid zijn en werknemer klaar is om nieuwe kansen te ervaren, zal er gestart worden met het onderzoeken van de hervattingsmogelijkheden. Hiertoe wordt gekeken naar het persoonlijk netwerk, vacatures, het netwerk van Ascenditur, interessante werkgevers, kansrijke sectoren en functies. Met de werknemer wordt goed voorbereid op sollicitatie en de bijbehorende gesprekken.

9

Bestendigen

Als de werknemer zijn nieuwe baan heeft gevonden zetten we de begeleiding voort om de kans op het behoud van de baan zo groot mogelijk te houden. In de jobcoaching wordt werknemer (en eventueel werkgever) begeleid ten aanzien van ervaringen, uitdagingen en verwachtingenmanagement.

10

Afsluitend traject

Een traject wordt afgesloten met een eindrapportage. Dit is de laatste voortgangsrapportage die naast de activiteiten uitgebreid wordt met een conclusie en advies. Deze rapportage zal omstreeks week 90 van de wachttijd aangeleverd worden aan de werkgever.
Na deze laatste voortgangsrapportage wordt de begeleiding verder voortgezet tot einde wachttijd (week 104). 

  Wanneer is een spoor 2 traject succesvol? 

Het hoofddoel bij een spoor 2 traject is om een werknemer in een passende werkomgeving in een nieuwe functie te plaatsen. Als dit lukt dan is er vaak sprake van een vroegtijdige afronding van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. 

De werkgever heeft dan voldaan aan zijn re-integratie inspanningsverplichting en voorkomt toetsing (en een mogelijke sanctie) van het UWV. Vaak heeft het ook een financieel voordeel tot gevolg in de vorm van een loonkostenbesparing. In algemene zin is er sprake van goed werkgeverschap.

De werknemer gaat over naar een nieuwe werkgever, Dit betekent dat er hernieuwd perspectief is op arbeid en alle voordelen die hieraan gekoppeld zijn. Dit betreft loon, maar ook een duurzaam perspectief om inkomen te blijven genereren. Naast het materiële aspect zijn er vanuit arbeid ook nog meer persoonlijke voordelen als voldoening, zingeving, zelfvertrouwen en sociale verbinding.

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst

Wat kost een spoor 2 traject bij Ascenditur?

Een spoor 2 traject is een re-integratie inspanning die je als werkgever in veel gevallen moet doen. Een goed uitgevoerd traject kan leiden tot een belangrijke kostenbesparing.

Als Ascenditur werken we altijd op basis van een offerte, omdat het traject ook afhangt van de situatie van de werknemer. We begrijpen dat het fijn is om een indicatie te hebben. Als rekenregel kunt u uitgaan van het aantal weken dat het traject moet lopen (tot aan einde wachttijd) x 100 euro.  

Preventief medisch onderzoek

Re-integratie

Re-integratie spoor 2

  Als re-integratie binnen eigen organisatie niet meer mogelijk is
  Duurzame re-integratie
  Bespaar op loonkosten en andere verzuimgerelateerde uitgaven

De Ascenditur Route

Bij Ascenditur nemen we re-integratie serieus en geloven we dat iedereen uniek is. Daarom hebben we de Ascenditur route ontwikkeld, een holistische aanpak die jou persoonlijk begeleidt naar een duurzame en kansrijke toekomst op de arbeidsmarkt. De Ascenditur route bestaat uit zes stappen. Van kennismaken tot rendement, onze zes stappen zijn ontworpen om jou te laten excelleren op je eigen niveau en je te ondersteunen bij het omarmen van een nieuwe kans met frisse energie. Met de Ascenditur route begeleiden we je persoonlijk naar een duurzame en kansrijke toekomst op de arbeidsmarkt, waarbij we begrijpen dat jouw traject uniek is en specifieke behoeften en uitdagingen met zich meebrengt.

Lees meer

Veelgestelde vragen over
Re-integratie Spoor 2

Re-integratie Spoor 2 is een belangrijk traject voor werknemers die langdurig ziek zijn en niet kunnen terugkeren naar hun huidige functie binnen de organisatie. Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over Re-integratie Spoor 2: 

Wat is re-integratie spoor 2?

Wat is het verschil tussen een re-integratie spoor 1 en spoor 2 traject?

Wat maakt een spoor 2 traject succesvol?

Wat kost een re-integratie spoor 2 traject?

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf je in voor de Inzetbaarheidsnieuwsbrief

En ontvang ieder kwartaal een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid!

Inschrijven Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding!

Verder lezen?

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

De kosten en financiele lasten

Lees meer over de kosten en de financiële lasten die komen kijken bij een re-integratie spoor 2 traject.

Lees meer
Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Re-integratie in Heerlen

Bekijk hoe we onze re-integratiediensten in Heerlen aanbieden.

Lees meer
Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Re-integratie in Roermond

Bekijk hoe we onze re-integratiediensten in Roermond aanbieden.

Lees meer
Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening.