Duurzame inzetbaarheid

Verzuim
management

Re-integratie

Voor het langdurig behoud van de beste medewerkers

Voor veel organisaties vormen de medewerkers het meest waardevolle kapitaal. Medewerkers genereren de waarde voor de organisatie. Zorg dragen dat een medewerker op de lange termijn waardevol kan blijven werken voor de organisatie is van essentieel economisch belang.

De duurzame inzetbaarheid van medewerkers is afhankelijk van de persoonlijke inzetbaarheid van een persoon in combinatie met organisatiefactoren gekoppeld aan werkomgeving en functie.

Om optimaal inzetbaar te blijven, wordt van medewerkers de flexibiliteit gevraagd om uitstekend te blijven presteren binnen de dynamiek van organisatiedoelstellingen, technologische ontwikkelingen, gezondheidsbeloop, sociale situatie, mentale situatie en bedrijfspolitiek. 

Een behoorlijke opgave, waarbij een goede samenwerking en afstemming tussen organisatie en medewerker nodig is. Hoewel de inzetbaarheid een individuele aangelegenheid is het zeker geen verantwoordelijkheid van de medewerker alleen. De organisatie heeft een groot belang bij en invloed op de inzetbaarheid van medewerkers.


Ascenditur onderzoekt en organiseert inzetbaarheid voor bedrijven, medewerkers en werkzoekenden. Dit doen we door kennis van organisatie, HRM en Paramedische expertise integraal bij elkaar te brengen.

Onze dienstverlening is onder te verdelen in: