Jobcoaching

Om er voor te zorgen dat een werknemer op een goede en waardevolle manier aan het werk kan blijven kan Jobcoaching of Coaching on the Job een waardevolle ondersteuning zijn. Jobcoaching kan ingezet worden als een preventief instrument om medewerkers die dreigen vast te lopen te ondersteunen, maar kan ook ingezet worden om medewerkers na re-integratie (voor langere tijd) te begeleiden om te zorgen dat ze aan het werk blijven

Jobcoaching SFB bij Ascenditur

Bij Ascenditur begrijpen we dat werknemers met arbeidsbeperkingen (SFB staat voor Structurele Functionele Beperking) unieke uitdagingen en behoeften hebben. Onze jobcoaching diensten zijn ontworpen om jou te ondersteunen bij het optimaal benutten van je talenten en het bereiken van je carrièredoelen, met een sterke focus op persoonlijke en professionele groei.

Ons team van ervaren jobcoaches houdt rekening met alle dimensies van jouw leven, waaronder mentale, fysieke, sociale, werkomgeving en functie gerelateerde aspecten. Deze aanpak stelt ons in staat om jou effectief te begeleiden bij het behouden van je huidige functie, terwijl we je helpen je vaardigheden en je waarde voor de organisatie te verbeteren.

We werken nauw samen met jouw werkgever om de optimale werkomgeving te creëren voor jou. We bieden ondersteuning bij het aanpassen van je werkplek en werkprocessen. Onze jobcoaches geven advies over de best mogelijke aanpak om jou, als werknemer met een arbeidsbeperking, te ondersteunen en bevorderen een open communicatie tussen alle betrokken partijen.

Bovendien zijn onze jobcoaching diensten een integraal onderdeel van ons bredere aanbod op het gebied van re-integratie en inzetbaarheid. We streven ernaar om jou in alle fasen van je inzetbaarheid te ondersteunen, zodat je niet alleen succesvol kunt zijn in je huidige functie, maar ook voorbereid bent op toekomstige uitdagingen en kansen.

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst

Coaching on the Job via Ascenditur

Door (geleidelijke) verandering in het leven of in het werk zelf kan een situatie ontstaan dat het voor een werknemers moeilijker wordt om een functie op een goede manier in te vullen. Als een werknemer er niet adequaat in slaagt om zelf tot een goede oplossing te komen kan ondersteuning van uit een jobcoach een goede oplossing zijn.

Door samen met werknemer en werkgever te analyseren wat de hulpvraag is, kan de jobcoach ondersteuning bieden of organiseren om de situatie voor de werknemer structureel te verbeteren. Zo kan de jobcoaching gericht zijn op: 

Efficiënter en effectiever werken

  • Slimmere taakuitvoering

  • Begrenzen van werkdruk

  • Time management

  • Communicatie in de organisatie

Het (opnieuw) inrichting van het werk 

  • Arbeidsinhoud (taken en functie)

  • Arbeidsduur (verdeling werkbare uren)

  • Arbeidsomstandigheden (fysiek en sociale werkomgeving)

  • Arbeidsverhoudingen (formele en informele hiërarchie)

Bent u op zoek naar jobcoaching voor een van uw medewerkers?

Neem contact met ons op, we kijken graag hoe we u kunnen helpen.

Wat houdt jobcoaching in?

Als je een arbeidsbeperking hebt en hulp nodig hebt bij het vinden en behouden van werk op de reguliere arbeidsmarkt, kan een jobcoach je daarbij helpen. Dit is een professional die gespecialiseerd is in het ondersteunen van mensen zoals jij. Een jobcoach kan je helpen bij het beantwoorden van vragen, het optimaliseren van je zelfredzaamheid bij het verrichten van arbeid, het aanleren van werkhandelingen en het ontwikkelen van werkspecifieke kennis en vaardigheden. Indien nodig kan de jobcoach ook contact opnemen met je sociale netwerk.

De jobcoach coacht niet alleen jou in het werk, maar kan ook de werkgever en/of directe collega's ondersteunen bij het creëren van de juiste voorwaarden op de werkvloer. De jobcoach kan contact houden met het sociale netwerk en andere professionals waarop je een beroep doet. Daarnaast heeft de jobcoach een adviserende rol bij het creëren van een goede arbeidsverhouding en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. Het uiteindelijke doel van de jobcoach is om de resterende begeleidingsbehoefte aan de werkgever over te dragen, zodat je zelfstandig kunt werken en duurzaam inzetbaar blijft.

Waarom Jobcoaching?

Als werknemer met een arbeidsbeperking is jobcoaching een waardevolle dienst voor jou om de volgende redenen:

Persoonlijke ontwikkeling en groei: Jobcoaching helpt je jouw persoonlijke en professionele vaardigheden te verbeteren, waardoor je beter presteert in je huidige functie en je voorbereidt op toekomstige kansen.

Duurzame inzetbaarheid: Jobcoaching ondersteunt jou bij het ontwikkelen van je capaciteiten, zodat je gedurende je hele carrière kunt blijven werken en bijdragen aan de arbeidsmarkt.

Ondersteuning op de werkvloer: Jobcoaching biedt ondersteuning bij het aanpassen van de werkomgeving en helpt je effectief samen te werken met je werkgever en collega's.

Verbetering van werkomstandigheden: Jobcoaching bevordert communicatie en samenwerking, wat leidt tot betere werkomstandigheden en meer tevredenheid op de werkvloer.

Odoo • Tekst en afbeelding