Externe Vertrouwenspersoon 

In een steeds complexere werkomgeving kan het creëren van een veilige en respectvolle sfeer voor werknemers een uitdaging zijn. Dit is waar de rol van een externe vertrouwenspersoon cruciaal wordt. 

Een externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke professional die de rol van vertrouwenspersoon vervult binnen een organisatie. De externe vertrouwenspersoon biedt medewerkers een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin zij hun verhaal kwijt kunnen. Je kunt bij de externe vertrouwenspersoon terecht voor twee verschillende kwesties;  ongewenste omgangsvormen en integriteitsschending.


Onafhankelijkheid

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk.

Vertrouwelijkheid

De externe vertrouwenspersoon is vertrouwelijk.

Duurzame inzetbaarheid

Een externe vertrouwenspersoon draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.

Wat doet een externe vertrouwenspersoon?

Een externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke professional die de rol van vertrouwenspersoon vervult binnen een organisatie. De externe vertrouwenspersoon biedt medewerkers een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin zij hun verhaal kwijt kunnen. Je kunt bij de externe vertrouwenspersoon terecht voor twee verschillende kwesties;  ongewenste omgangsvormen en integriteitsschending.

De vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen  

Als je op de werkvloer op een manier wordt benaderd die niet hoort of past bij een gewone collegiale relatie spreken we van ongewenste omgangsvormen. Voorbeelden zijn pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, of andere problemen op de werkvloer. De vertrouwenspersoon luistert naar de medewerker, geeft advies en ondersteuning, en helpt bij het zoeken naar oplossingen

De vertrouwenspersoon bij integriteitsschending of misstanden

Als je binnen de organisatie geconfronteerd word met gedrag dat niet correct of onwettig is, dan is er mogelijk sprake van een schending van de integriteit. Dit kan de organisatie schade toebrengen. Soms zijn er zelfs meerdere mensen bij misstanden betrokken. Voorbeelden zijn fraude, diefstal van bedrijfsmiddelen, ongeoorloofde nevenwerkzaamheden en machtsmisbruik. Ook bij niet-integer gedrag en  misstanden kun je een melding maken bij de vertrouwenspersoon. 

Het is belangrijk om te weten dat de externe vertrouwenspersoon een onafhankelijke positie heeft en geen belangen heeft bij de werkgever of de medewerker. Hierdoor kunnen medewerkers vrijuit spreken over hun problemen, zonder dat ze bang hoeven te zijn voor mogelijke gevolgen.
Als werkgever is het verstandig om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen om uw medewerkers een veilige omgeving te bieden en problemen op de werkvloer aan te pakken.

Externe vertrouwenspersoon bij Ascenditur

Bij Ascenditur begrijpen we hoe belangrijk het is om een betrokken en deskundige externe vertrouwenspersoon te hebben die altijd beschikbaar is. Onze gecertificeerde vertrouwenspersonen zijn ervaren in hetgeen wat ze doen. Ze bieden een luisterend oor en zijn een gesprekspartner voor de medewerkers van uw organisatie.

Wij zorgen ervoor dat de beleidsstukken op het gebied van integriteit en ongewenste omgangsvormen worden opgesteld die dienen als basis van een veilige en respectvolle werkomgeving. Deze beleidsstukken worden op maat opgesteld aan de hand van specifieke behoeften en uitdagingen.

Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers weten waarvoor ze bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen, maken we gebruik van informatieve en opvallende communicatiemiddelen, zoals posters en brochures. Ieder jaar zal de vertrouwenspersoon zich voorstellen aan (nieuwe) medewerkers zodat iedereen op de hoogte is van de rol en werkwijze van de vertrouwenspersoon.

Aan het einde van het jaar wordt er, bij aanleiding, een jaarverslag opgesteld. Hierin wordt een overzicht van alle meldingen weergegeven. Uiteraard is dit vertrouwelijk en anoniem.

Onze vertrouwenspersonen zijn het hele jaar beschikbaar. Het eerste contactmoment (fysiek, telefonisch of via beeldbellen) tussen de vertrouwenspersoon zal binnen 48 uur na aanvraag plaatsvinden. Zo krijgen medewerkers altijd de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Ongewenst gedrag kan in iedere organisatie voorkomen en kan op lange termijn leiden tot uitval. Een externe vertrouwenspersoon speelt een cruciale rol bij het aanpakken en voorkomen van ongewenst gedrag. 

  1. Onafhankelijkheid: Een externe vertrouwenspersoon staat los van de organisatie en kan daardoor zonder persoonlijke of professionele banden met management of werknemers objectief en onpartijdig klachten behandelen en advies geven.

  2. Vertrouwelijkheid: De onafhankelijkheid van een externe vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat medewerkers zich prettig voelen om hun verhaal te doen. 

  3. Duurzame inzetbaarheid: Een externe vertrouwenspersoon voorkomt dat de werksfeer verstoord wordt. Een prettige werksfeer zorgt dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Lees meer over duurzame inzetbaarheid

Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon biedt dus vele voordelen en draagt bij aan een veilige en respectvolle werkomgeving, waarin werknemers zich gewaardeerd en gesteund voelen.

Odoo + afbeelding en tekst
Preventief medisch onderzoek

Inzetbaarheidsmanagement

De externe vertrouwenspersoon

  Bij ongewenste omgangsvormen en integriteitsschending of misstanden
  Onafhankelijk & vertrouwelijk
  Creëer een veilige werkomgeving
  
Ondersteuning voor een gezond werkklimaat

Neem contact op

Veelgestelde vragen over
De Externe Vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon is van groot belang voor het creëren van een veilige en respectvolle werkomgeving. Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over de externe vertrouwenspersoon:

Wat is een externe vertrouwenspersoon?

Wat doet een externe vertrouwenspersoon?

Hoe kan een externe vertrouwenspersoon bijdragen aan een gezonde werkcultuur?

Wat is de klokkenluidersregeling?

Verder lezen?

Externe vertrouwenspersoon

De kracht van de vertrouwenspersoon: onafhankelijkheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid

In een ideale werkomgeving is er een cultuur van openheid, respect en veiligheid. Echter, de realiteit laat vaak een ander beeld zien...

Lees meer
Externe vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon: Onmisbaar voor duurzame inzetbaarheid

Een vertrouwenspersoon speelt een cruciale rol in het bevorderen van een veilige en ondersteunende werkomgeving, wat essentieel is voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Lees meer

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf je in voor de Inzetbaarheidsnieuwsbrief

En ontvang ieder kwartaal een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid!

Inschrijven Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding!
Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening.