Verzuim & Arbo

Mediation bij arbeidsconflict 

Meer dan een kwart van de medewerkers heeft jaarlijks te maken met een conflict op het werk. Soms is bemiddeling nodig om de betrokken partijen weer met elkaar in gesprek te krijgen en het conflict op te lossen.

In een dynamische werkomgeving kunnen conflicten ontstaan, en soms zijn ze moeilijk op te lossen. Mediation is een effectieve, kostenefficiënte methode die helpt bij het overbruggen van verschillen en het vinden van een wederzijds acceptabele oplossing.


Onafhankelijkheid

De mediator is onafhankelijk. Zowel de werknemer als de werkgever gaan akkoord met de aangestelde mediator.

Vertrouwelijkheid

De mediator is vertrouwelijk. De gesprekken en verslagen zijn vertrouwelijk en worden alleen gedeeld na akkoord.

Oplossingsgericht

De mediator probeert vanuit de dialoog een oplossing te vinden die voor beide partijen passend is.

Wat is mediation?

Mediation of Arbeidsmediation is een proces waarbij een onafhankelijke derde partij, de mediator, tussenkomt om (werk gerelateerde) conflicten tussen werkgevers en werknemers op te lossen. Tijdens de mediation bespreken werkgever en werknemer met de mediator hun standpunten, belangen en behoeften en zoeken ze naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. De mediator begeleidt dit proces door de communicatie te bevorderen en onderhandelingen te faciliteren. Arbeidsmediation kan een snelle en kosteneffectieve manier zijn om geschillen op te lossen en zover als mogelijk de werkrelatie te herstellen. Mediation kan er voor zorgen dat langdurige juridische procedures voorkomen worden. Ook kan het ingezet worden om de reputatie van de werkgever te beschermen.

Wanneer zet je mediation in?

Arbeidsmediation is een effectieve methode om conflicten op de werkvloer op te lossen, zoals problemen met collega's, ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden, en miscommunicatie tussen werkgever en werknemer. Als de werkrelatie verstoord is door een conflict, is het verstandig om arbeidsmediation te overwegen.

Vaak wordt arbeidsmediation ingeschakeld wanneer andere methoden, zoals interne gesprekken en overleg met leidinggevenden, niet tot een oplossing hebben geleid. Het kan ook nuttig zijn wanneer er sprake is van een langdurige conflicten of wanneer een impasse is ontstaan.

Het is belangrijk om niet te lang te wachten met arbeidsmediation, voordat een conflict verder escaleert en de werkrelatie onherstelbaar beschadigt raakt.

Mediation bij Ascenditur

Bij Ascenditur zijn we een groot voorstander van het voortdurende inzetbaarheidsgesprek, zodat alles open en tijdig met elkaar besproken wordt. Uiteraard kan de afstand tussen een werkgever en werknemer dermate groot worden dat de tussenkomst van een onafhankelijke mediator wenselijk is.

Een mediation via Ascenditur kent het volgende verloop:

  • Uitleg over het mediationproces aan zowel werkgever en werknemer 

  • Beide partijen stemmen actief in met het inzetten van mediation én de voorgestelde mediator

  • Individuele gesprekken: Zowel met werkgever als werknemer wordt eerst individueel gesproken om tot een goede situatie analyse te komen. Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt.

  • Gezamenlijk gesprek: Driegesprek waarin de mediator het gesprek tussen werknemer en werkgever begeleid. Door tussen de partijen in te gaan staan en de emotie eruit te halen probeert de mediator de dialoog plaats te laten vinden. Door de oorzakelijke factoren van een conflict boven water te halen en weg te nemen en duidelijk afspraken te maken voor de toekomst, wordt gekeken hoe de arbeidsrelatie voortgezet kan worden. Als dit niet haalbaar is wordt gekeken hoe een dienstverband kan eindigen.

  • Eindverslag: Van het gesprek en de gemaakt afspraken wordt een verslag gemaakt voor beide partijen. Aan de hand van dit verslag kan men de afspraken ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Om het proces in goede banen te leiden schakelen wij een ervaren mediator in met een (arbeids-)juridische achtergrond.

Preventief medisch onderzoek

Verzuimmanagement

De mediator

  Bij conflicten op de werkvloer
  Onafhankelijk & vertrouwelijk
  Samen zoeken naar een oplossing
  
Ondersteuning voor een sociaal veilige werkomgeving

Vraag een offerte aan 

Veelgestelde vragen over
Mediation

Mediation is een effectieve manier om conflicten op te lossen en tot overeenstemming te komen. Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over mediation:

Wat is mediation?

Hoe werkt mediation?

Wanneer zet je mediation in?

Wat zijn de voordelen van mediation?

Hoe verloopt mediation bij Ascenditur?