Mediation

In een dynamische werkomgeving kunnen conflicten ontstaan, en soms zijn ze moeilijk op te lossen. Mediation is een effectieve, kostenefficiënte methode die helpt bij het overbruggen van verschillen en het vinden van een wederzijds acceptabele oplossing.

Wat is mediation?

Mediation of Arbeidsmediation is een proces waarbij een onafhankelijke derde partij, de mediator, tussenkomt om (werk gerelateerde) conflicten tussen werkgevers en werknemers op te lossen. Tijdens een mediation bespreken werkgever en werknemer met de mediator hun standpunten, belangen en behoeften en zoeken ze naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. De mediator begeleidt dit proces door de communicatie te bevorderen en onderhandelingen te faciliteren. Arbeidsmediation kan een snelle en kosteneffectieve manier zijn om geschillen op te lossen en zover als mogelijk de werkrelatie te herstellen. Mediation kan er voor zorgen dat langdurige juridische procedures voorkomen worden. Ook kan het ingezet worden om de reputatie van de werkgever te beschermen. 


Odoo + afbeelding en tekst

Wanneer zet je mediation in?

Arbeidsmediation is een effectieve methode om conflicten op de werkvloer op te lossen, zoals problemen met collega's, ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden, en miscommunicatie tussen werkgever en werknemer. Als er een conflict is ontstaan dat de werkrelatie verstoort, is het verstandig om arbeidsmediation te overwegen.

Vaak wordt arbeidsmediation ingeschakeld wanneer andere methoden, zoals interne gesprekken en overleg met leidinggevenden, niet tot een oplossing hebben geleid. Het kan ook nuttig zijn wanneer er sprake is van een langdurige conflicten of wanneer een impasse is ontstaan.

Het is belangrijk om niet te lang te wachten met arbeidsmediation, voordat een conflict verder escaleert en de werkrelatie onherstelbaar beschadigt raakt.

Mediation bij Ascenditur

Bij Ascenditur zijn we een groot voorstander van het voortdurende inzetbaarheidsgesprek, zodat alles open en tijdig met elkaar besproken wordt. Uiteraard kan de afstand tussen een werkgever en werknemer dermate groot worden dat de tussenkomst van een onafhankelijke mediator wenselijk is.

Het inschakelen van mediation kan op advies van een bedrijfsarts of rechter, maar kan ook op verzoek van werkgever of werknemer gebeuren. Een behoorlijk gedeelte van het verzuim is het gevolg van arbeidsconflicten. Door tussen de partijen in te gaan staan en de emotie eruit te halen, proberen we de werksituatie weer te normaliseren. Door de oorzakelijke factoren van een conflict boven water te halen en weg te nemen en duidelijk afspraken te maken voor de toekomst. Soms komen partijen tot de conclusie dat het verstandiger is om een dienstverband te beëindigen.

Om dit proces in goede banen te leiden schakelen wij een mediator in die een juridische achtergrond heeft en eventueel kan adviseren bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening. 

Heeft u te maken met een moeilijk op te lossen conflict?

Ontdek hoe onze ervaren mediators kunnen helpen.