Re-integratie bij outplacement

Wanneer een werknemer zijn of haar baan verliest, bijvoorbeeld door een reorganisatie, biedt outplacement een gestructureerd traject aan om deze werknemer te begeleiden naar een nieuwe functie bij een andere organisatie. Het is als een springplank naar een nieuwe carrière, compleet met coaching, training en bemiddeling om de overstap zo soepel mogelijk te maken.

Odoo afbeelding en tekstblok

Naast de trajecten vanuit de wet verbetering poortwachter kan er ook re-integratie plaatsvinden vanuit een outplacement traject.

Bij een outplacement wordt een werknemer begeleid bij het verlaten van zijn werkgever. Dit kan het gevolg zijn van een reorganisatie, een arbeidsconflict, niet meer goed functioneren of een andere reden die de basis vormt voor het verlaten van een werknemer van een organisatie. Een outplacement wordt vaak aangeboden als onderdeel van een vertrekregeling.

Samen naar een nieuwe baan

Bij een outplacement wordt aan de hand van doelstelling, competenties, wensen en mogelijkheden van werknemer bekeken waar zijn kansen liggen op de arbeidsmarkt en wordt hij ook begeleid in het verzilveren van deze kansen. Hiertoe kan een werknemer geholpen worden in het ontdekken van zijn volgende uitdaging, sollicitatie ondersteuning krijgen en wordt hij geholpen in de zoektocht naar een nieuw baan (jobhunting).

Re-integratie volgens Ascenditur

Ascenditur verzorgt haar re-integratiediensten zoals alle inzetbaarheidstrajecten. Vanuit een uitgebreide 360° screening wordt de inzetbaarheid in kaart gebracht en wordt bekeken hoe deze versterkt kan worden. Dit gebeurt onder regie van een inzetbaarheidscoach, die (waar nodig) een multidisciplinaire interventie uitzet, volledig aansluitend op de persoonlijke situatie van de werknemer. 

Hierbij is het doel om een deelnemer opnieuw inzetbaar te krijgen op een duurzame en verantwoorde manier. Om hier voor te zorgen wordt gekeken naar:

  • De persoonlijk inzetbaarheid vanuit de elementen fysiek – mentaal – sociaal

  • Arbeidsmarktperspectief op basis van competenties en vaardigheden

  • Motivatie en ambitie van deelnemer

  • Economisch perspectief van deelnemer

De informatie vanuit de screening vormen samen met de informatie vanuit werkgever en bedrijfsarts de basis voor re-integratieplan

Binnen het re-integratie traject zijn er 2 onderdelen; inzetbaarheid versterken en begeleiding naar werk. 

Inzetbaarheid versterken: versterken van de persoonlijke inzetbaarheid en/ of het verminderen van hinder of belemmering

Begeleiding naar werk: begeleiden in zelfredzaamheid in het vinden van arbeid, met aandacht voor het zoekprofiel (wat wil je en wat past bij je?) en de economische situatie.

Re-integratie is een onderdeel van iemands (duurzame) inzetbaarheid. Re-integratie wordt als gevolg van regelgeving vaak in blokken verdeeld (preventie, verzuim, spoor 1, spoor 2 etc.), terwijl het eigenlijk één proces is. Bij Ascenditur bieden we integrale inzetbaarheidsdiensten, waarbij wij voortdurend met een medewerker in gesprek zijn over zijn inzetbaarheid en niet pas op het moment dat er sprake is van (langdurig) verzuim. 

Meer weten over re-integratie bij outplacement?

Met de integrale Ascenditur aanpak beogen wij een effectieve en kostenbesparende aanpak die het verzuimpercentage verlaagt en re-integratie verkort