De Ascenditur Methode voor organisaties

De Ascenditur methode biedt een holistische benadering om organisaties te ondersteunen bij het verhogen van de inzetbaarheid van hun medewerkers, waarbij een gepersonaliseerde strategie, voortdurende dialoog, diepgaande analyses en duurzame implementatie centraal staan om een vitale en productieve werkomgeving te creëren.

Wat als duurzame inzetbaarheid maakbaar blijkt?

Het succes van je organisatie begint bij je medewerkers. Bij medewerkers die goed zijn in wat ze doen en daar zichtbaar plezier in hebben. Die zich fit en gezond voelen. Betrokken, bij elkaar en de organisatie. En die samen voor de beste resultaten gaan.

Een utopie? Welnee. Wij helpen je graag die sterke en veerkrachtige organisatie te worden. Door de inzetbaarheid van de mens in de organisatie integraal en duurzaam te versterken. 

Hoe we dat doen? Maak kennis met de Ascenditur methode.

 
 

De Ascenditur methode

We ontzorgen je organisatie met een multidisciplinaire aanpak op maat. Deze is afgestemd op de persoonlijke inzetbaarheid van de medewerkers, en op de inzetbaarheid van de medewerkers binnen de organisatie. Zo werken we samen aan duurzame inzetbaarheid, als fundament voor tevreden medewerkers en een gezonde organisatie.

Onze methode is gebouwd op vijf pijlers:


1. Inzetbaarheidsdialoog 

Centraal in onze aanpak staat de dialoog tussen werkgever en werknemer of werkzoekende. Door voortdurend met elkaar in gesprek te blijven, weet je wat je aan elkaar hebt. Zo leer je als werkgever wat medewerkers nodig hebben om goed te presteren en inzetbaar te blijven. En durven medewerkers eerder aan de bel te trekken als het even iets minder gaat. En gaat het een keer mis? Dan is het gesprek over verzuim of re-integratie helemaal niet meer zo moeilijk. Wij helpen je graag om de inzetbaarheidsdialoog goed te organiseren.

2. 360° scan

We starten ieder traject met een uitgebreide analyse van de persoonlijke inzetbaarheid van medewerkers en de inzetbaarheid van de medewerkers binnen de organisatie. We brengen hulpvragen in beeld aan de hand van vijf dimensies. Als het gaat om persoonlijke inzetbaarheid zijn dat de fysieke, mentale en sociale belastbaarheid. En als het gaat om de inzetbaarheid binnen de organisatie zijn dat de belastbaarheid binnen de werkomgeving en de functie. Dit samen vormt de basis voor een aanpak op maat. Zo begeleiden we medewerkers stap voor stap naar de hoogst mogelijke trede van de inzetbaarheidsladder. We kijken óók naar belemmeringen of verbeterpunten binnen de organisatie. En onderbouwen onze bevindingen met onderzoeksdata. Zo versterken we de inzetbaarheid van alle medewerkers.3. Aanpak op maat

Uniek in onze aanpak is dat we een hulpvraag vanuit verschillende disciplines benaderen. We kijken naar de fysieke en mentale belastbaarheid, naar competenties en vaardigheden, naar werkplezier en werkhouding en de sociale omgeving van de werknemer. We focussen op wat goed gaat. En maken werk van wat beter kan. Met die persoonlijke aanpak zetten we medewerkers in hun kracht. We zorgen voor een gezonde en fitte basis. Leren hen talenten te benutten, om te gaan met belemmeringen en eigen regie te pakken. Weer energie en geluk te vinden in hun werk. En uiteindelijk weer naar eigen kunnen optimaal te functioneren. We bieden hiertoe een aanpak op maat, afgestemd op de individuele medewerker. 

4. Een aanspreekpunt

Onderscheidend is ook dat we werken met vaste aanspreekpunten. De inzetbaarheidscoach en de relatiemanager. De inzetbaarheidscoach begeleidt medewerkers in alle stappen van het inzetbaarheidstraject. De relatiemanager bewaakt als vaste contactpersoon voor de werkgever de duurzame inzetbaarheid van de hele organisatie. Ze zorgen voor afstemming en verbinding. Denken altijd in oplossingen. Grijpen in waar nodig. En gaan geen uitdaging uit de weg om samen te werken aan vitale en veerkrachtige medewerkers en organisaties. 5. Duurzame verankering

Natuurlijk denken we met je organisatie mee. We zetten we onze kennis en expertise in om duurzame inzetbaarheid integraal te verankeren in het hart van de organisatie. In inzetbaarheidsbeleid dat via tevreden medewerkers bijdraagt aan het terugdringen van verzuim en een hogere productiviteit. Medewerkers ervaren meer plezier in hun werk en voelen zich meer betrokken, wat leidt tot meer energie op de werkvloer, hogere productiviteitscijfers en een sterke en veerkrachtige organisatie. Daarmee is de cirkel mooi rond.

Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening. 

Meer weten over de Ascenditur Methode?

Neem contact met ons op.