Verzuim & Arbo

Casemanagement bij Verzuim 

Het managen van verzuim is vaak een tijdrovend en complex onderdeel van de bedrijfsvoering. Goed casemanagement bij verzuim is van belang om geen re-integratiekansen te missen. Het is een belangrijke onderdeel om de kosten van verzuim zo laag als mogelijk te houden.

Wat is casemanagement bij verzuim?

Casemanagement bij verzuim is gericht op het begeleiden van werknemers die langdurig ziek zijn of dreigen te worden en het op een goede manier inrichten van de re-integratie in het arbeidsproces. 

De casemanager houdt contact met de werknemer, de werkgever, de bedrijfsarts en mogelijk andere betrokken partijen. Zo kan de voortgang van het re-integratieproces worden bewaakt en bevorderd. De casemanager maakt in overleg met de werknemer en de werkgever het plan van aanpak. De casemanager is een expert om alle mogelijkheden te overzien en in te zetten om re-integratie te bespoedigen.

De inzetbaarheidscoach als casemanager

Vanuit de integrale dienstverlening is de inzetbaarheidscoach van Ascenditur het logische externe aanspreekpunt voor werknemers om de inzetbaarheid mee te bespreken. Binnen een inzetbaarheidsgesprek wordt besproken wat er nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven, welke acties daar op (korte) termijn voor nodig zijn en hoe een werknemer dit kan organiseren.

Als een medewerker in verzuim raakt wordt dit gesprek op een natuurlijke wijze voortgezet. Hoewel de focus bij verzuim verschuift naar re-integratie, blijft het centrale onderwerp duurzame inzetbaarheid. Doordat de inzetbaarheidscoach ook bekend is met regie op verzuim kan hij in de meeste gevallen prima optreden als het vertrouwde aanspreekpunt. Samen met de leidinggevende kan hij het casemanagement, het inrichten van de re-integratie, voor zijn rekening nemen.

De gespecialiseerde casemanager

Op het moment dat verzuim langer duurt of dit dreigt te gaan duren, wordt de situatie complexer. Vanaf week 6 (of eerder) zal de bedrijfsarts de probleemanalyse opstellen en dient er vanuit de Wet verbetering Poortwachter een plan van aanpak te worden opgesteld. 

Het plan richt zich op hoe werkhervatting versneld kan worden en hoe herstel bevorderd kan worden. Hierbij wordt nagedacht over:
- De inzet van extern deskundigen
- De manieren waarop re-integratie mogelijk is vanuit arbeid (inhoud, omstandigheden, voorwaarden en verhoudingen)
- De communicatie met en tussen belanghebbenden 

De casemanager heeft kennis van relevante wetgeving, is een goed procesmanager en is bovenal creatief en analytisch sterk om alle relevante mogelijkheden te overwegen. 

Tenslotte bewaakt de casemanager het dossier en zorgt ervoor dat alle nodige stappen zijn doorlopen en de documentatie hieromtrent in orde is. Zo worden er geen kansen op re-integratie gemist en worden eventuele sancties voorkomen.

Waarom kiest u voor een casemanager bij verzuim?

- Intensieve begeleiding op casusniveau.

-  Complexe verzuimsituaties, bijvoorbeeld bij langdurig verzuim, psychische klachten of arbeidsconflicten. 

- Een frisse en creatieve kijk op het re-integratieproces. 

- Kennis ten aanzien van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet verbetering poortwachter.

- Een specialist die ontzorgt en u de tijd geeft voor andere zaken.


Heeft uw organisatie behoefte aan een ervaren casemanager?

Wij bieden uw organisatie ondersteuning op maat.

Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening.